RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U radu se obrađuje tematika međunarodnih ekonomskih sankcija, ponajprije onih Ujedinjenih naroda, kako putem teorijskopravnog stajališta u smislu njihove pravne prirode, temelja obveznosti njihove primjene od strane država članica, moralne opravdanosti njihova sadržaja i dr., tako i putem praktičnih pitanja njihove primjene, ponajprije unutar pravnog sustava RH. U tom se smislu u drugom dijelu rada bavi analizom postojećeg hrvatskog Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, ali i prisutnim prijedlozima usmjerenima na izradu takvoga novog hrvatskog zakona. Pokušava se, također, otkloniti dileme katkad vezane za pitanja provedbe i spojivosti međunarodnih obveza RH unutar sustava Ujedinjenih naroda, glede primjene njihovih ekonomskih sankcija, s hrvatskim pravnim sustavom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)