Plaćanje zateznih kamata kao posljedice zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze

Časopis: Pravo i porezi - 5.2009
Članak:
Plaćanje zateznih kamata kao posljedice zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:
Autor u članku iznosi pojam i obilježja zateznih kamata, detaljno pojašnjava razlikovanje zateznih od ugovornih kamata i ugovorne kazne te sustav određivanja stope zateznih kamata. Objašnjava također metodologiju izračuna zateznih kamata, mogućnost ugovaranja stope zateznih kamata te načelnu zabranu pretvaranja obračunanih kamata u glavnicu (anatocizam).
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo