I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 9.2009
Članak:
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Stranica:
2.
Autor/i:
Sažetak:
 • PREGLED NEOPOREZIVIH SVOTA NAKNADA, POTPORA I NAGRADA
 • Odluka o dodjeli stipendije
 • Odluka o darovanju
 • Odluka o darovanju za zdravstvene potrebe
 • Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putu u inozemstvu
 • NEOPOREZIVA NAKNADA BENZINA ZA RAČUNANJE KILOMETRAŽE KOD PODUZETNIKA I OBRTNIKA, ZA NAMJEŠTENIKE TE KORISNIKE PRORAČUNA (za korištenje privatnog automobila u službene svrhe)
 • Obračun loko-vožnje
 • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo
 • CESTOVNE UDALJENOSTI IZMEĐU GLAVNIH GRADOVA EUROPSKIH DRŽAVA
 • CESTOVNE UDALJENOSTI IZMEĐU VEĆIH GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE, SLOVENIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
 • UDALJENOSTI IZMEĐU NAPLATNIH POSTAJA
 • Hashtags:
  #Dohodak, #NeoporeziviPrimitci, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja