RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prosinac je i za “dohodaše”, obrtnike i slobodna zanimanja koji vode poslovne knjige na temelju evidentiranih primitaka i izdataka, razdoblje pripreme za izradu godišnje porezne prijave. To je za njih osobito važo zbog toga šo navedena skupina poreznih obveznika iskazuje primitke i izdatke prema načlu blagajne, a to znači da će samo poslovni događji koji su plaćni i naplaćni zaključo sa 31. prosinca 2008. biti evidentirani u poslovnim knjigama te mogu biti predmet godišje porezne prijave na obrascu DOH, odnosno DOH-Z za 2008. Godišji popis –inventura jedna je od važnih pripremnih radnji pri izradi godišjeg obračna zbog utvrđvanja stvarnog stanja pozicija imovine u odnosu na stanje iskazano u poslovnim knjigama jer iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičih osoba. Opšrnije o osobitostima provođnja godišjeg popisa fizičih osoba pročtajte u nastavku čanka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)