Načelo zakonitosti

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2008
Članak:
Načelo zakonitosti
Stranica:
18.
Autor/i:
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:
Osnovno načelo svakog modernoga pravnog poretka je načelo zakonitosti. Načelo zakonitosti djelovanja uprave danas u svim modernim državama čini osnove na kojima se gradi ideja pravne države. To obvezuje sve društvene subjekte da se pridržavaju pozitivnih pravnih pravila. To se osobito odnosi na djelovanje uprave pa možemo reći da je uprava podvedena pod pravo.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo