Godišnji popis – priprema za godišnji obračun samostalnih obrtničkih djelatnosti i kontrola uvjeta za prijelaz na „dobitaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Godišnji popis – priprema za godišnji obračun samostalnih obrtničkih djelatnosti i kontrola uvjeta za prijelaz na „dobitaša“
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Za fizičke osobe „dohodaše“ godišnji je popis – inventura jedna od zakonskih obveza kao i jedno od bitnih pripremnih radnji pri izradi godišnjeg obračuna zbog utvrđivanja stvarnog stanja pozicija imovine u odnosu na stanje iskazano u poslovnim knjigama jer iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba. U ovom se članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koji se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba. To su ujedno i pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna fizičkih osoba na obrascu DOH. Jednako tako fizičke osobe već sada trebaju voditi brigu o tome jesu li zadovoljile jedan ili više uvjeta za prelazak na sustav oporezivanja „dobitaša“, a ako nisu, na što mogu obratiti pozornost do kraja 2009. da i dalje ostanu „dohodaši“.

  1. Uvod
  2. Osobitosti provedbe godišnjeg popisa kod „dohodaša“ – što popisuju fizičke osobe
  3. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma koje primjenjuju obrtničke djelatnosti
  4. Postupanje s viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
  5. Kontrola propisanih uvjeta u vezi s prijelazom na „dobitaša“
  6. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost