Pokazatelji uspješnosti kao instrument nadzora nad poslovanjem poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Pokazatelji uspješnosti kao instrument nadzora nad poslovanjem poduzeća
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Sažetak:

Interesenti za spoznaju o poslovanju poduzeća su mnogobrojni: inokosni vlasnici, dioničari, zaposleni djelatnici, kreditne institucije, tisak itd. No nisu svim interesentima jednako dostupne informacije o poslovanju poduzeća. U odnosu na tu mogućnost razlikuje se interna od eksterne analize; dok za spoznaju o poslovanju poduzeća eksternim interesentima stoje na raspolaganju ograničeni podatci (objavljeni, kreditnih institucija i sl.), za internu je analizu dostupan širok dijapazon informacija. Među raznim pokazateljima (indikatorima) poslovanja poduzeća, posebnu skupinu predstavljaju pokazatelji uspješnosti. Predmet ovog članka je izbor pokazatelja uspješnosti poslovanja i naznaka njihovih osnovnih obilježja s motrišta nadzora nad poslovanjem poduzeća. Izbor ne znači negiranje potrebe koncipiranja i drugih pokazatelja, što ovisi o djelatnosti i veličini poduzeća, a svakako i o vrsti analize.

1. Nadzor i uspješnost poslovanja

2. Podloga za formiranje pokazatelja (izvještaj)

3. Izbor pokazatelja

4. Nadzor i likvidnost

5. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije