Prijava poreza na dohodak građana za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2009.
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Građani i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obrta slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu te građani koji nisu obvezni, a to žele učiniti zbog mogućeg povrata poreza na dohodak, trebaju predati poreznu prijavu u nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 28. veljače 2010. No ponekad nije uputno predati poreznu prijavu, posebno kada su u godini ostvareni primitci za koje se plaćeni predujam poreza na dohodak smatra konačno plaćenim porezom bez obzira na to što postoji mogućnost smanjenja porezne osnovice do 12.000,00 kn jer bi oporezivanje ukupno ostvarenog dohotka na svim osnovama moglo dovesti do veće porezne obveze od plaćenog predujma. To treba uzeti u obzir i izračunati isplati li se ili ne isplati predati poreznu prijavu. Zbog toga predlažemo pročitati ovaj članak.

1. Uvodne napomene

2. Koji se primitci oporezuju porezom na dohodak

3. Tko je obvezan, a tko nije obvezan podnijeti poreznu prijavu

4. Primitci na koje se ne plaća porez na dohodak i ne unose se u poreznu prijavu

5. Za koje se primitke ne može podnijeti porezna prijava

6. Razlozi zbog kojih porezni obveznik može odlučiti podnijeti poreznu prijavu iako nije obvezan

7. Što treba znati o oporezivanju dohodaka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava

8. Osobni odbitci koji se mogu iskoristiti samo na temelju godišnje porezne prijave

9. Priznavanje izdataka na osnovi uplaćenih premija osiguranja

10. Kako ocijeniti isplati li se ili ne isplati predati poreznu prijavu ako za to ne postoji obveza

11. Kome se predaje porezna prijava

12. Porezna prijava – obrazac DOH

12. Obveza podnošenja porezne prijave za osobe koje nisu obvezne podnijeti poreznu prijavu i ne žele ju podnijeti, a tijekom godine su koristile poreznu olakšice

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi