Sastavljanje obrasca PDV-K za 2009. – konačni obračun

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2009. – konačni obračun
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Konačni obračun treba i za 2009. sastaviti na godišnjem izvješću – obrascu PDV-K, koji je zbog promjene stope PDV-a od 1. kolovoza 2009. promijenjen u odnosu na prethodnu godinu. To znači da će u konačni obračun ući prometi koji su oporezivi stopom PDV-a od 0%, 10%, 22% i 23%. Obveza predaje izvješća na obrascu PDV-K je osim zakonske obveze ujedno i mogućnost ispravaka koji su se dogodili u tijeku 2009. te ujedno i kontrola obračuna PDV-a na promete dobara i usluga u protekloj poslovnoj godini. O osobitostima se izrade konačnog obračuna, posebno vodeći brigu o promjeni stope PDV-a od 1. kolovoza 2009., može pročitati u nastavku članka.

1. Zakonski okvir i promjene u 2009.

2. Osobitosti pri izradi konačnog obračuna PDV-a za neke djelatnosti

3. Najbitnije odredbe u vezi sa sastavljanjem konačnog obračuna PDV-a

4. Izrada konačnog obračuna PDV-a Za društva i obrtnike „dobitaše“

5. Izrada konačnog obračuna PDV-a za fizičke osobe „dohodaše”

6. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA

7. Obrazac PDV-K za 2009.

8. Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a

Hashtags:
#PDV, #Porezi