RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnik u obavljanju svoje djelatnosti koristi i osobne automobile, kao i druga sredstva za prijevoz čiji je porezni status bitno drukčiji u odnosu na ostalu imovinu koju koristi. Sa stajališta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak nisu priznati svi troškovi kao ni cjelokupna svota PDV-a za to sredstvo. U članku se prikazuju načini evidentiranja nabave i uporabe osobnih automobila kada se ne utvrđuje plaća u naravi s osnove uporabe osobnog automobila i u slučaju kada se plaća utvrđuje, a u skladu s izmjenama koje su nastupile od 1. siječnja 2010.

1. Uvod

2. Nabava osobnih automobila za prijevoz zaposlenika i članova uprave društva

3. Troškovi uporabe osobnih automobila

4. Amortizacija osobnih automobila

5. Nabava osobnih automobila za obavljanje djelatnosti

6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)