Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila
Stranica:
17.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnik u obavljanju svoje djelatnosti koristi i osobne automobile, kao i druga sredstva za prijevoz čiji je porezni status bitno drukčiji u odnosu na ostalu imovinu koju koristi. Sa stajališta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak nisu priznati svi troškovi kao ni cjelokupna svota PDV-a za to sredstvo. U članku se prikazuju načini evidentiranja nabave i uporabe osobnih automobila kada se ne utvrđuje plaća u naravi s osnove uporabe osobnog automobila i u slučaju kada se plaća utvrđuje, a u skladu s izmjenama koje su nastupile od 1. siječnja 2010.

1. Uvod

2. Nabava osobnih automobila za prijevoz zaposlenika i članova uprave društva

3. Troškovi uporabe osobnih automobila

4. Amortizacija osobnih automobila

5. Nabava osobnih automobila za obavljanje djelatnosti

6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Računovodstvo