RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma poteškoću predstavlja izrada internog akta o primjeni mjera, radnji i postupaka za sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Stoga se u ovom članku daje predložak internog akta za ekonomsku grupu obveznika: revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)