Klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2010
Članak:
Klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
28.
Autor/i:
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Kristina RATKOVIĆ, dipl. iur. univ. spec.
Sažetak:

Klasifikacija radnih mjesta predstavlja osnovu za uređivanje sustava plaća službenika i namještenika u LP(R)S pa će stoga pravilna procjena standardnih mjerila doprinijeti pravilnom određivanju funkcionalne i hijerarhijske razine pojedinih radnih mjesta i time objektivnom (pravilnom i pravednom) vrednovanju radnih mjesta pri određivanju koeficijenata za obračun plaće.

1. Uvod

2. Standardna mjerila za klasifikaciju

3. Klasifikacijski sustav

4. Klasifikacijski rang

5. Popis radnih mjesta

6. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu

7. Elementi opisa radnog mjesta

8. Rješenje o rasporedu na radno mjesto

9. Zaključak

Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja