Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn kod neprofitnih organizacija
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neprofitne organizacije koje vode poslovne knjige sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija uz ostalu imovinu evidentiraju i dugotrajnu materijalnu imovinu. Vezano uz dugotrajnu materijalnu imovinu propisane su mogućnosti njihova jednokratnog otpisa, ako je njihov pojedinačni trošak niži od 2.000,00 kuna. U ovome članku predočen je postupak knjiženja jednokratnog otpisa dugotrajne materijalne imovine.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo