Ugovor o ostavi i ugovor o ugostiteljskoj ostavi

Časopis: Pravo i porezi - 4.2011
Članak:
Ugovor o ostavi i ugovor o ugostiteljskoj ostavi
Stranica:
32.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Sažetak:
U brojevima 1/11., 2/11. i 2/11. našega časopisa objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualne i bitne tematike time što dajemo prikaz ugovora o ostavi i ugovora o ugostiteljskoj ostavi.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO