Izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2011
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatski je sabor na svojoj sjednici održanoj 15. travanja 2011. usvojio Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima. Riječ je o usklađivanju Zakona o državnim službenicima s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Usklađivanje se odnosi na osobe ovlaštene za vođenja postupka i donošenje rješenja u području službeničkih odnosa, roka za žalbe, izvršnosti rješenja, roka za poništavanje i ukidanje rješenje i dr. Jednako tako, Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima odnose se i na poboljšanje sustava ocjenjivanja državnih službenika, povećanje mobilnosti državnih službenika i jačanje odgovornosti državnih službenika za izvršavanje službenih obveza, kao i uklanjanje određenih nedostataka koji su uočeni tijekom dosadašnje primjene Zakona o državnim službenicima. 

1. Uvod
2. Donošenje rješenja
3. Mogućnost provjeravanja pomoćno-tehničkih poslova vanjskim pružateljima usluga
4. Postupak prijma u drđavnu službu
5. Javni natječaj
6. Postupak prije raspisivanja javnog natječaja i internog oglasa
7. Način izbora kandidata
8. Donošenje rješenja u postupku javnog natječaja
9. Obustave postupka javnog natječaja i internog oglasa
10. Probni rad
11. Državna služba na određeno vrijeme
12. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
13. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
14. Radna mjesta rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada RH
15. Premještaj po potrebi službe
16. Upućivanje službenika na rad u drugo državno tijelo
17. Ocjenjivanje državnih službenika
18. Odgovornost za teške povrede službene dužnosti
19. Studijski dopust
20. Odgovornost sindikalnog povjerenika za povredu službene dužnosti
21. Izvanredni otkaz
22. Namještenici
23. Prijelazne odredbe

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo