Promjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u LP(R)S-u

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2011
Članak:
Promjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u LP(R)S-u
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 20. svibnja 2011. usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je stupio na snagu 11. lipnja 2011. Riječ je o usklađivanju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. usklađivanje se odnosi na definiranje osobe koja donosi rješenja u području službeničkih odnosa, rok za žalbu protiv rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama službenika, izvršnost rješenja, rok za poništavanje i ukidanje rješenja i dr. 

1. Uvod
2. Usklađivanje sa Zakonom o općem i upravnom postupku
3. Prijam u službu
4. Povrede službene dužnosti
5. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
6. Privremeni premještaj
7. Rok za donošenje rješenja nakon ukidanja upravnog tijela
8. Započeti postupci

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo