Prijenos akreditiva

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Prijenos akreditiva
Stranica:
30.
Autor/i:
Sanja GONGETA , dipl. iur.
Sažetak:
Različite okolnosti poslovanja akreditivima u međunarodnoj trgovačkoj i bankarskoj praksi dovele su do formiranja nekoliko vrsta akreditiva. Oni se međusobno razlikuju načinom namirenja akreditivne obveze, stupnjem obveznosti i mogućnošću prenošenja. Zbog specifičnosti samog instituta, u ovome se članku posebna pozornost posvećuje podjeli akreditiva i njihovom prijenosu. Nakon uvodnih napomena daje se osvrt na pojam akreditiva i pravno uređenje ovog instrumenta osiguranja plaćanja te se iznosi podjela akreditiva i specifičnost prijenosa akreditiva. In finem, izdvojeno se iznose zaključci.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO