Ugovori o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta, zastupanju između hotelskog zastupnika i hotelijera te franšizingu u području hotelijerstva

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Ugovori o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta, zastupanju između hotelskog zastupnika i hotelijera te franšizingu u području hotelijerstva
Stranica:
40.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Sažetak:
U br. 1/11. – 10/11. časopisa Pravo i porezi objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove ematike te dajemo prikaz ugovora o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta i ugovora o franšizingu u području hotelijerstva.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO