RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autori daju pregled izmjena do sada važećih odredaba Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora i odredaba koje donosi novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (koji je u najvećem dijelu stupio na snagu 15. studenog 2011.) te pojašnjavaju neka pitanja koja su se u dosadašnjoj sudskoj praksi pokazala spornim, a za koja predmetni Zakon ne nudi izričita rješenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)