Učinci najma s motrišta poreza na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 1.2012
Članak:
Učinci najma s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Stranica:
45.
Autor/i:
Mr. sc. Zoran ŠIMEK
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s tretmanom najma s motrišta poreza na dodanu vrijednost, pri ćemu pojašnjava najam kapitala s motrišta poreza na dodanu vrijednost, porezne učinke računovodstvenog retmana najma, kao i poslovni najam s motrišta poreza na dobitak.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo