Natuknice o obnovi upravnog spora

Časopis: Pravo i porezi - 1.2012
Članak:
Natuknice o obnovi upravnog spora
Stranica:
60.
Autor/i:
Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 1. siječnja 2012. stupio je na snagu novi Zakon o upravnim sporovima, koji donosi i određena nova rješenja. U ovome se članku iznosi pogled na zakonska rješenja u vezi s predmetom obnove i zakonske razloge (osnove) obnove.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo