Zaštita prava krajnjih korisnika elektroničkih komunikacija

Časopis: Pravo i porezi - 1.2012
Članak:
Zaštita prava krajnjih korisnika elektroničkih komunikacija
Stranica:
62.
Autor/i:
Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Područje elektroničkih komunikacija je zbog sveopće digitalizacije, a i širenja u praktički sve pore života, predmet vrlo živoga i dinamičnoga pravnog uređenja. Godine 2008. donesen je Zakon o elektroničkim komunikacijama, ali je europski pravni okvir u međuvremenu toliko izmijenjen da je bilo potrebno donijeti vrlo opsežne izmjene i dopune Zakona, što je učinjeno u srpnju 2011. Iako Zakon (zajedno s velikim brojem provedbenih propisa) uvelike spada u grupu visokospecijaliziranih propisa kojima se u pravilu bave samo profesionalci iz tog područja, postoji jedan njegov dio koji uređuje materiju koja se danas tiče praktički svakog građanina i pravne osobe, a to je Glava VII. Zakona. Praktički je postalo nemoguće naći osobu koja nema nikakav pravni odnos s nekim od telekom-operatora, a taj je pravni odnos uvelike uređen odredbama koje propisuje ova glava Zakona. Sadržajem navedene glave Zakona bavit ćemo se u ovome članku.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo