Odgovori na najčešća pitanja vezana za radno-pravni status državnih i lokalnih službenika i namještenika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2012
Članak:
Odgovori na najčešća pitanja vezana za radno-pravni status državnih i lokalnih službenika i namještenika
Stranica:
40.
Autor/i:
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Radni odnosi zaposlenih u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave vrlo su složeni, pa se stoga pri uređenju radnopravnog statusa zaposlenih u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave osim Zakona o radu kao osnovnog propisa iz područja radnih odnosa, primjenjuju i posebni zakoni. Prava, obveze i odgovornosti zaposlenih u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave uređeni su kroz više posebnih zakona i na temelju zakona donesenih propisa. Riječ je o specifičnim pravnim i propisima koji uređuju službeničko pravo u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. U članku se daju odgovori na najčešća pitanja vezana uz primjenu propisa kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo