Odgovori na pitanja

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
16.
Autor/i:
Davor MIKAC, dipl. oec.
Sažetak:
U svakodnevnom radu, pri provođenju Zakona o javnoj nabavi, obveznici njegove primjene postavljaju u određenim okolnostima pitanja na koja ne znaju odgovoriti ili traže provjeru svojih odgovora. U nastavku se daje odgovor na niz pitanja iz područja javne nabave koji se odnose na nekoliko područja: dokumentacije za nadmetanje i razloge isključenja te uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata.
Temelji pravni okvir za odgovore na postavljena pitanja:
• Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/1., dalje: Zakon)
• Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. nov., br. 10/12., dalje: Uredba)
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko