Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (III.)

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (III.)
Stranica:
26.
Autor/i:
Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
U ovom se članku govori o značaju instituta pobijanja dužnikovih pravnih radnji glede zaštite vjerovnika. U prethodnim su dijelovima ovog članka autori dali detaljan pregled relevantnih pravnih izvora iz poredbenog prava te su pojasnili pravnu prirodu pobijanja pravnih radnji dužnika, kao i opće i posebne pretpostavke pobijanja pravnih radnji dužnika izvan stečaja. U ovom, posljednjem dijelu članka, autori objašnjavaju pravne posljedice (učinke) pobijanja pravnih radnji dužnika i posebnosti hrvatskog uređenja predmetnog instituta glede pasivne procesne legitimacije.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo