Osnovna pravila Direktive Solvency II

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Osnovna pravila Direktive Solvency II
Stranica:
64.
Autor/i:
Mr. sc. Ksenija JOZIĆ , dipl. oec
Sažetak:
U ovome članku autorica razmatra odredbe nove direktive Solvency II kojom će biti propisan osigurateljni okvir društava za osiguranje i društava za reosiguranje u državama članicama EU te razlike u postojećem sustavu izračuna kapitalnih zahtjeva i nove direktive, navedene njezine prednosti u odnosu na postojeću regulativu te definirani rizici prema naputcima Europske komisije i njihova uloga u izračunu kapitalnih zahtjeva. U članku je također objašnjen sustav tzv. tri stupa direktive i osnovni pojmovi, navedeni su njezini ciljevi te postupak usvajanja novih odredaba unutar zemalja članica EU, kao i tzv. peta kvantitativna studija utjecaja, njezini zaključci koji se odnose na zemlje članice EU te je istaknuto njezina trenutačna provedba u RH.
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU