Pregled statističkih istraživanja u okviru deviznog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Pregled statističkih istraživanja u okviru deviznog poslovanja
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na promjene u sustavu deviznog poslovanja koje su utjecale na način prikupljanja podataka koje obrađuje Hrvatska narodna banka, u područje deviznog poslovanja uveden je niz obveznih izvješća koje devizni rezidenti trebaju dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci. U ovom se članku navode i daju temeljna obilježja statističkih izvješća Hrvatske narodne banke iz područja deviznog poslovanja koja se dostavljaju radi sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja. Uz svako od navedenih izvješća dana je informacija što je predmet izvješćivanja, tko je obveznik izvješćivanja i u kojem se roku izvješća trebaju dostaviti HNB-u. U ovom se članku ne obrađuju izvješća u vezi s kreditnim i depozitnim poslovima. Ona su predmet posebnog članka koji će biti objavljen u jednom od sljedećih brojeva časopisa.

1. Uvod
2. Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima (obrasci IU-IP, IU-IPP, IU-P, IU-T2, IU-DIV, IU-N, IU-NI)
3. Istraživanje o razmjeni usluga s inozemstvom

Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo