Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti trgovačkog zastupnika

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti trgovačkog zastupnika
Stranica:
8.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Sažetak:
Trgovački je zastupnik, kao samostalni poduzetnik, nakon prestanka ugovora o trgovačkom zastupanju, u načelu, slobodan te ako ne postoji drukčiji sporazum, smije konkurirati nalogodavcu i nastaviti poslovati sa svojim dotadašnjim klijentima. Konkurentsku djelatnost prijašnjem nalogodavcu, nakon prestanka ugovora o trgovačkom zastupanju, trgovački zastupnik može nastaviti obavljati poslovanjem u svoje ime i za svoj račun ili za novog nalogodavca, pri čemu će se koristiti svojim poznanstvima i vezama koje je stekao za vrijeme trajanja ugovora o trgovačkom zastupanju. Međutim, u takvom slučaju nalogodavcu će često biti u interesu da trgovačkog zastupnika, nakon prestanka ugovora o trgovačkom zastupanju, ograniči u poslovanju s klijentima s kojima je do tada poslovao u njegovo ime, a koje bi nalogodavcu moglo konkurirati. U nastavku članka autor detaljno objašnjava ovu problematiku.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo