Statističko istraživanje HNB-a o primitcima nerezidenata na osnovi njihova rada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Statističko istraživanje HNB-a o primitcima nerezidenata na osnovi njihova rada
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

Statističko istraživanje HNB-a o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada nerezidentima na osnovi rada U okviru Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se primjenjuje od kraja rujna 2012., uveden je potpuno novi način izvještavanja Hrvatske narodne banke o primitcima što ih ostvare devizni nerezidenti na temelju rada. Riječ je o primitcima što ih oni ostvare u vezi s plaćom, dodatcima na plaću i drugim naknadama na osnovi rada. Ovim se člankom daje objašnjenja te odluke i primjeri njezine primjene, s posebnim osvrtom na prijeporne situacije.

1. Uvod
2. Sažetak istraživanja
3. Obrazac DOH-Q
4. US-PB izvješće
5. Primjeri iz prakse 

Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo