„Opce“ obveze narucitelja u sustavu javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2012
Članak:
„Opce“ obveze narucitelja u sustavu javne nabave
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U sustavu jvane nabave naručitelji su jedan od pesudnih čimbenika njegova provođenja. Oni su kupci koji moraju svoju nabavu provoditi po strogu utvrđenim postupcima. Provođenje takve (javene) nabave nalaže im i odgovorajuće ponašanje. Kako bi ih se upozorilo na sve što trebaju napraviti u sustavu javne nabave daje se sažeti pregled njihovih “općih” obveza.
Hashtags:
#JavnaNabava