RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije 1. siječnja 2013. obvezni su internim aktom utvrditi visinu blagajničkog maksimuma u skladu s potrebama svog poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do propisanih svota. O mjerilima za utvrđivanje najviše svote blagajničkog maksimuma, načinu evidentiranja u blagajničkom poslovanju te ostalim novostima iz blagajničkog poslovanja, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Visina blagajničkog maksimuma
3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma
4. Primjer blagajničkog poslovanja
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)