RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2013
  • Članak:Plaće i doprinosi u 2013.
  • Stranica:217.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

S početkom svake godine mijenjaju se osnovice za plaćanje doprinosa za sve osiguranike na svima osnovama osiguranja. Budući da je radni odnos jedna od osnova osiguranja, osnovice koje se primjenjuju u 2013. u određenom su dijelu vezane za visinu plaće kao osnovice za plaćanje doprinosa, o čemu pišemo u ovom članku. U članku se objašnjavaju i ostale specifičnosti u obračunu plaće i pregled osnovica za plaćanje doprinosa osiguranika na svim osnovama u 2013.

1. Uvodne napomene
2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2013.
3. Stope doprinosa
4. Obračun plaće
5. Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice
6. Plaća radnika koji se prvi put zapošljava
7. Obračun doprinosa za osobe koje se zapošljavaju prema ugovoru o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te poticaji za zapošljavanje
8. Puno i nepuno radno vrijeme
9. Plaća hrvatskoga ratnog vojnog invalida (HRVI)
10. Poduzetnička plaća
11. Kako plaćaju doprinose obrtnici i slobodna zanimanja kad obavljaju djelatnost uz radni odnos
12. Mogućnost izbora više osnovice osiguranja
13. Osnovica za obračun posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog putovanja u 2013.
14. Osnovice, stope i svote doprinosa za sve osiguranike u 2013.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)