RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. lipnja 2013. u potpunosti se primjenjuje Zakon o platnom prometu pa i onaj dio koji se odnosi na IBAN. Od početka ove godine dopušteno je koristiti i dosadašnji način platnog prometa i novi način koristeći IBAN. Posebno se ističe da danom ulaska Republike Hrvatske u EU stupa na snagu odredba o jednakosti naknada za platni promet u zemlji i platni promet s inozemstvom.

1. Zakon o platnom prometu
2. Uredba 924/2009 o jednakosti naknada
3. IBAN konstrukcija računa u nacionalnom platnom prometu
4. Novi format datoteka naloga i datoteka za isplatu plaća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)