RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva, u načelu je (uz određene iznimke) ništetan. Osim toga, u pojedinim se slučajevima, prema zakonu, smatra da ugovor nije niti sklopljen. S druge strane, ni jedan propis ne sadržava odredbe o nepostojećim ugovorima (što je sasvim opravdano, jer nepostojeći ugovori pravno ne postoje). Međutim, sastavljači tužbenih zahtjeva ponekad ne vode brigu o različitosti pravne zaštite u slučaju ništetnosti (ništavosti) ugovora i kada se smatra da ugovor nije niti sklopljen, te u oba slučaja zahtijevaju sudsko utvrđenje da je ugovor bez pravnog učinka, odnosno da je ništetan. Stoga autor, na konkretnom primjeru iz sudske prakse, objašnjava naslovnu problematiku. 1.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)