RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se analiziraju specifičnosti te prava i obveze svih sudionika kod stjecanja nekretnina darovanjem i nasljeđivanjem te zaključivanjem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Prikaz se zasniva ponajprije na analizi odredaba Zakona o obveznim odnosima, Zakona o nasljeđivanju, Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o porezu na promet nekretnina kao temeljnih propisa koji tu materiju uređuju ili su uređivali, s posebnim naglaskom na specifičnostima koje se tiču forme i sadržaja prilikom zaključivanja, izmjene ili raskida ugovora, kao i na poreznopravnom aspektu, obvezama i posljedicama za ugovorne strane (kao porezne obveznike) koje propisuje Zakon o porezu na promet nekretnina. Navedeno iz razloga što najveći broj stranaka nije u dovoljnoj mjeri upoznat sa stjecanjem nekretnina gdje se kao ekvivalent za stečeno ne treba dati protuvrijednost u novcu, iako se i u takvom slučaju određeni pravni posao smatra naplatnim (kao što je slučaj s, primjerice, ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)