RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Bez obzira na vrstu postupka
2. Otvoreni postupak javne nabave
3. Ograničeni postupak
4. Pregovarački postupak s prethodnom objavom
5. Pregovarački postupak bez prethodne objave
6.okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi
7. Okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi
8. Javne usluge iz dodatka II. B zakona o javnoj nabavi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)