Obnova poreznog postupka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Obnova poreznog postupka
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Predmet poreznog postupka upravna je stvar bilo da je riječ o utvrđivanju porezne obveze ili priznanju nekog poreznog prava. U poreznom se postupku rješava neka pravna stvar koja ima konkretan pravni učinak jer se poreznim aktom mijenja ili ukida neki porezno pravni odnos ili se deklarativno utvrđuje neko stanje. Za razliku od žalbe koja je redoviti pravni lijek u poreznom postupku, obnova postupka jedan je od izvanrednih pravnih lijekova koji se može podnijeti tek nakon što je određeno porezno rješenje postalo konačno.

1. Uvod
2. Podnošenje prijedloga za obnovu poreznog postupka
3. Razlozi za pokretanje obnove poreznog postupka
4. Rok za obnovu poreznog postupka
5. Prijedlog za obnovu poreznog postupka
6. Rješavanje prijedloga za obnovu poreznog postupka
7. Odlučivanje o poreznoj stvari koja je predmet obnove postupka
8. Podnošenje žalbe protiv rješenja o obnovi postupka

Hashtags:
#OPZ, #Porezi