Likvidacija obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti – „dobitaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Likvidacija obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti – „dobitaša“
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Likvidacija obrtničkih i samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobitak nije uređena Zakonom o obrtu, a jednako tako niti porezni propisi nisu dali detaljne odredbe kako postupiti prilikom likvidacije obrtnika „dobitaša“. S obzirom na to da se u praksi sve češće događaju likvidacije djelatnosti, u prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o likvidaciji trgovačkih društava, dok je u nastavku ovog članka opisano o čemu valja voditi brigu i koje sve obveze treba ispuniti s računovodstvenog i poreznog motrišta kod likvidacije obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti koji su obveznici poreza na dobitak („dobitaši“).

1. Uvodne napomene
2. Računovodstveno motrište obrtničke i druge samostalne djelatnosti u likvidaciji
3. Porezno motrište obrtničke i druge samostalne djelatnosti u likvidaciji
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost