Knjigovodstvo poreza utvrđenih u nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Knjigovodstvo poreza utvrđenih u nadzoru
Stranica:
24.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
U članku se razmatra problematika računovodstvenog iskazivanja plaćenog PDV-a, poreza na dobitak i poreza na dohodak iz ranijih razdoblja kada u poslovnim knjigama društva nije iskazana obveza za te poreze, tj. kada porezni nadzor naknado utvrdi obvezu plaćanja tih poreza.
Prema rješenju poreznog nadzora, obično se zahtijeva i plaćanje zateznih kamata i kazne za poreznog obveznika i odgovornu osobu.
U skladu s HSFI-ima i MSFI-ima izražava se stajalište da se s tim naknadnim plaćanjima postupa kao da je riječ o ispravku pogrešaka iz ranijih razdoblja.
1. Uvod
2. Ispravci pogrešaka
3. Ispravak obveze poreza na dobitak
4. Plaćanje PDV-a i poreza na dohodak prema rješenju nadzora
5. Porezna praksa u vezi s priznavanjem pogrešaka
6. Zaključak
Hashtags:
#Porezi, #Računovodstvo