Međunarodna trgovina nakon ulaska RH u EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Međunarodna trgovina nakon ulaska RH u EU
Stranica:
115.
Autor/i:
Zrinka HORVATIĆ , mag. philol
Sažetak:
Ulaskom Republike Hrvatske (dalje: RH) u Europsku uniju (dalje: EU), trgovina koja će se obavljati između RH sa zemljama EU smatrat će se trgovinom na unutarnjem zajedničkom tržištu EU, dok će se međunarodnom trgovinom smatrati trgovina s ostalim zemljama. S obzirom na to da EU ima zajedničku trgovinsku politiku, RH mora danom ulaska u EU napustiti ugovore o slobodnoj trgovini koje je izravno sklopila. Time će se presložiti pravila trgovanja sa zemljama koje su bitne za dosadašnju trgovinu RH. Navedeno ne znači da trgovina s tima (trećim) zemljama u potpunosti gubi povlašteni položaj nego da je temelj određenog povlaštenog položaja uređen drugim aktima.
1. Uvod
2. Zajednička trgovinska politika EU, pravni temelj i ciljevi
3. Povlašteni trgovinski sporazumi
4. Trgovinski zaštitni instrumenti u EU
5. Primjena tarifnih mjera u EU
6. Zaključak
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo