Odgovori na pitanja iz područja devizne statistike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Odgovori na pitanja iz područja devizne statistike
Stranica:
124.
Autor/i:
Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
U sustavu deviznog poslovanja postoji jedna od značajnijih obveza za gotovo sve devizne rezidente, a to je obveza raznovrsnog izvješćivanja Hrvatske narodne banke o poslovima s deviznim nerezidentima. Provedbeni propis koji uređuje ovo područje je Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12.).
U ovom se članku daju odgovori na niz pitanja koja se odnose na ovo područje Zakona o deviznom poslovanju koji uređuje devizni sustav Republike Hrvatske i nakon njezina pristupanja Europskoj uniji.
1. Uvod
2. Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima
3. Istraživanje o razmjeni usluga s inozemstvom
4. Statističko istraživanje o isplatama plaća i dodataka na plaće te drugih naknada na osnovi rada nerezidentima
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo