EORI broj u carinskom poslovanju EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
EORI broj u carinskom poslovanju EU
Stranica:
127.
Autor/i:
Mr. sc. Albert ĐURĐEVIĆ
Sažetak:
EORI sustav je sustav elektroničke registracije i identifikacije poslovnih i gospodarskih subjekata te svih drugih osoba koje u okviru svojih poslovnih aktivnosti obavljaju i aktivnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije (dalje: EU). EORI broj, stoga, ne trebaju imati svi gospodarski subjekti koji posluju unutar EU nego samo oni koji imaju carinske aktivnosti.
EORI broj jedinstven je broj u cijeloj EU koji carinska ili druga nadležna tijela zemalja članica dodjeljuju pravnim ili fizičkim osobama.
1. Uvod
2. EORI sustav kao jedinstveni identifikacijski sustav
3. Tko mora imati EORI broj
4. Hrvatski gospodarski subjekti i EORI broj
5. Potvrda o EORI broju
6. Struktura EORI broja
7. Korištenje EORI broja
8. AD HOC brojevi
9. Zaključak
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo