Zadnja novela Zakona o zemljišnim knjigama

Časopis: Pravo i porezi - 5.2013
Članak:
Zadnja novela Zakona o zemljišnim knjigama
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način daje prikaz zadnjih novela odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 55/13.). Navedeni je Zakon stupio na snagu 16. svibnja 2013.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo