RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Organizacije koje vode svoje knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. sastavljaju račun prihoda i rashoda odnosno izvještaj o prihodima i rashodima i dostavljaju ga FINI do 30. srpnja 2013. Riječ je o financijskim, a ne statističkim izvještajima.
  Taj se izvještaj ne razlikuje od istoimenog izvještaja koji se popunjavao za razdoblje siječanj - lipanj 2012.
  Upozoravamo sve organizacije koje su osnovane 1. siječnja 2011. i poslije, a koje su obveznici vođenja neprofitnog računovodstva, da vode dvostavno neprofitno knjigovodstvo i da su obveznici sastavljanja izvještaja o prihodima i rashodima za navedeno razdoblje.
  U nastavku će se naglasiti neke posebitosti koje se javljaju pri vođenju knjigovodstvenih računa i sastavljanju računa prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2013.
  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja
  3. Vrsta financijskih izvještaja koji se predaju
  4. Rok predaje i ovlaštena institucija kojoj se predaju izvještaji
  5. Račun prihoda i rashoda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)