Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
Stranica:
214.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:
U saborskoj proceduri nalazi se Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnoj nabavi (dalje: KP ZIDZJN). Iako se očekuje njegovo skoro usvajanje, on nije bio usvojen u vrijeme pisanja ovog članka. Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11., dalje: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2012.
  U ovom se članku objašnjavaju razlozi njegovih promjena te njihovo navođenje i sažeto objašnjenje.
  1. Glavni razlozi donošenja izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi
  2. U čemu se sastoje izmjene
Hashtags:
#JavnaNabava