Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2013
Članak:
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
I samostalne obrtničke djelatnosti, jednako kao i trgovačka društva, trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis – inventuru. Iskazane razlike, neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini, mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba. Zato i ova skupina poreznih obveznika treba prije izrade godišnje prijave na obrascu DOH provesti godišnji popis i uskladiti podatke iskazane u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.
Hashtags:
#Obrtnici