Novela Zakona o nasljeđivanju iz 2013. – ošasna ostavina i jedinice lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Novela Zakona o nasljeđivanju iz 2013. – ošasna ostavina i jedinice lokalne samouprave
Stranica:
22.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju donosi značajne promjene prvotno vezano uz pravno uređenje ošasne ostavine i manje dopune kojima se obavlja usklađivanje s drugim propisima. U nas ošasna ostavina prelazi na gradove, odnosno općine, što je recentno prouzročilo poveće probleme u situacijama kada neka jedinica lokalne samouprave stječe ošasnu ostavinu u kojoj je visina dugovanja veća od vrijednosti imovinskih dobara. Zbog vjerovničkih zahtjeva prema gradovima i općinama dolazilo je do nemogućnosti djelovanja i ispunjavanja zakonom propisanih obveza od pojedinih jedinica lokalne samouprave, a događalo se da dugovi kao dio ošasne ostavine višestruko prelaze visinu godišnjeg proračuna pojedinih takvih jedinica. Ovom novelom nastojalo se kroz prizmu ovršnih odredaba Zakona pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu gradovima i općinama glede ošasne ostavine u takvim situacijama. Osim toga novela sadržava i neka manja usklađivanja i dopune s ostalim pozitivnim propisima RH. U ovome članku autori analiziraju fenomen ošasnosti, rješenja u hrvatskom i usporednom pravu, praktične probleme koji su doveli do novele, pozitivno uređenje Zakona temeljem novele te upućuju na pojedina primjerena rješenja, ali i na evidentne dvojbe koje novo uređenje sa sobom donosi.

Hashtags:
#Pravo