Koje neoporezive primitke treba prikazati u JOPPD-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Koje neoporezive primitke treba prikazati u JOPPD-u
Stranica:
190.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
  Osim pribavljanja cjelovitijih i preciznijih informacija o ukupnim primitcima fizičkih osoba, kao još jedan od razloga uvođenja obrasca JOPPD spominje se dosljedna primjena dohodovnih cenzusa za određivanje prava na određene novčane naknade, pomoći i sl. (naknada za vrijeme nezaposlenosti, dječji doplatak). Osim toga, od 1. siječnja 2014. preko OIB-a fizičke osobe Porezna će uprava imati uvid u ukupne primitke fizičkih osoba (oporezive i neoporezive) i u izvore dohodaka. U nastavku članka prikazani su primitci koji će se od 1. siječnja 2014. trebat iskazati u obrascu JOPPD.
  1. Koji će se neoporezivi primitci iskazivati na obrascu JOPPD
  2. Općenita pravila za ispunjavanje JOPPD-a za neoporezive isplate
  3. Koji se primitci ne iskazuju u obrascu JOPPD
 

 
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja