RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
  • Članak:Interni akt za javnu nabavu
  • Stranica:20.
  • Autor/i:Sandra PERKO , dipl. oec.

Sažetak:

Promjenom Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni pitanja nabave do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna urediti svojim aktom (primjerice pravilnikom, odlukom i sl.) koji donose na temelju osnivačkog akata.  
Uz upućivanje na osnovne sastavnice akta ove vrte u ovom članku daje se i njegov predložak koji sadrži i privitke (obrasce).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)